Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

Norge 2015: Verdiskaping og produksjon

Innhold

1. Introduksjon: It's the economy, stupid
2. Hva er produktivitet?
3. Lær mer om saken
4. Bestill hefter
5. Foredrag

«It’s the economy, stupid!»

Setningen over ble malt på veggen i valgkampkontorene til Bill Clinton, da han stilte til valg første gang. Man kan si mye om Clinton, men en ting er uansett sikkert: Skal vi forstå Norge, må vi forstå økonomi. Det er viktig av to grunner.

For det første kan vi ikke overlate til Arbeiderpartiet og Høyre å føre debatten om sentrale utviklingstrekk i økonomien. Gjør vi det, vil vi fortsette på den kursen som i stadig større grad truer både demokratiet og naturgrunnlaget vårt.

For det andre står vi overfor større prosesser som kan ende med grunnleggende endringer i norsk økonomi og arbeidsliv. Det såkalte Scheel-utvalget har lagt fram en større skatteutredning. Siv Jensen har satt ned en produktivitetskommisjon. Utfallet er fortsatt åpent. Vi kan risikere USA-inspirerte omlegginger, og at Norge følger internasjonale trender inn i et skattekappløp mot bunnen. Samtidig gir dette en mulighet til å stille spørsmål ved samfunnsutviklingen, og løfte alternativer.

Det er ingenting galt med å ønske økt produktivitet. Men det er ikke redelig å bruke ønsket om mer produktivitet som et påskudd for å innføre konkurranse, privatisering og skattekutt. Det kan fort svekke produktiviteten i stedet for å styrke den.

Dette vil prege samfunnsdebatten i åra som kommer. Det blir en debatt hvor det er uklart om alle vil spille med åpne kort. En debatt hvor vi har fakta og argumenter på vår side, men som vi taper om vi ikke er godt forberedt.

Erfaringer fra det norske samfunnet – på byggeplassene, i varedistribusjonen, hos Posten, på sykehjemmene og i virkelighetens verden ellers – er det beste redskapet for å utfordre oppleste og vedtatte sannheter fra ekspertutvalg, arbeidsgivere eller regjeringskvartalet.

Rødt skal framover jobbe mer systematisk med samfunnsanalyse. Under finner du noen bidrag til dette. Les dem, diskuter dem og bli med å utvikle en sosialistisk økonomisk politikk videre.

Bjørnar Moxnes, leder i Rødt.

Hva er produktivitet?

Produktivitet er et nøkkelord når vi skal se på verdiskaping og produksjon. En vanlig definisjon, som også brukes av De Facto – kunnskapssenter for fagorganiserte, er:

«Produktivitet er et mål på forholdet mellom produsert mengde (bruttoprodukt) og innsatsforbruk (arbeidskraft og kapital). En økning i produktiviteten innebærer at en for en gitt mengde innsatsfaktorer kan produsere mer enn en kunne før.»

Økt produktivitet kan altså gi mindre slit og økt velferd for mennesker i framtida, nasjonalt og globalt. Man kan også tenke at man kan få mer ut av mindre og slik bidra til å unngå såkalt ekstraktiv virksomhet (at ressurser forbrukes uten at man sørger for fornyelsen av dem).

Men det betyr ikke at alle tiltak som foreslås for å øke produktiviteten er av det gode for mennesker og miljø. Det kommer helt an på hvem som får bestemme, hvilke løsninger som velges, og hva vi benytter økt produktivitet til.

I Rødts prinsipprogram står det at kapitalismen har ført til en enorm utvikling av menneskehetens produktive evner, til store materielle og sosiale framskritt. I dag ser vi hvordan kapitalistisk organisering kan hemme produktivitetsveksten. Enten ved mer oppsplitting, midlertidighet og utrygghet i arbeidslivet, eller produksjon som flagges ut for skattekutt og billigere arbeidskraft. Kortsiktig utbytting står i veien for langsiktig utvikling.

Historisk har manglende produktivitetsvekst vært et av mange problem i samfunn som har kalt seg sosialistiske. Derfor er målet om økt produktivitet helt avgjørende når vi diskuterer alternative og bedre måter å organisere samfunnet på.

Lær mer

Manifest Tidsskrift: Hva er produktivt for Norge?
Svarene for norsk økonomi og arbeidsliv finnes mellom bakkar og berg, ikke hos ekspertutvalg med blikket mot utlandet, skriver Marie Sneve Martinussen (nestleder i Rødt) og Fredrik V. Sand (leder i Analyseutvalget i Rødt). Klikk for å lese mer

Manifest Tidsskrift: Når konkurranse svekker produktiviteten
Produktivitetskommisjonen har som utgangspunkt at konkurranse er et universalvirkemiddel for å bedre produktiviteten. Hvor lurt er det? spør Stein Stugu (De Facto – kunnskapssenter for fagorganiserte). Klikk for å lese mer

Tankesmien Agenda: Kodak og produktivitet
Nesten alle ledergrupper i bedrifter verden over har diskusjonen: Kan vi risikere å bli Kodak? Er vi klare til omstilling? Marte Gerhardsen skriver om produktivitet med Kodak som eksempel. Klikk for å lese mer

Dagbladet: Produktivitet for hvem?
Politikere og eksperter i alle leire er enige: Produktiviteten i norsk økonomi må økes. Årsaken er at produktiviteten ikke vokser like mye som før. Vi blir mer effektive for hvert år som går, men forbedringen er litt mindre enn tidligere, skriver Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Klikk for å lese mer

Bestill hefte

Landsmøtet bestemte at Rødt skulle jobbe mer systematisk med samfunnsanalyse, og derfor har vi satt ned et analyseutvalg. Utvalgets jobb er å ta tak i sentrale utviklingstrekk og større kampsaker innenfor politikk og samfunn, for å få et bedre helhetsbilde av kapitalismen i dagens Norge.

Heftet «Norge 2015 – Verdiskaping og produksjon» er utvalgets første publikasjon. Det er ikke er forsøk på å gape over alt, eller levere en fasit, men et utgangspunkt for videre debatt.

Heftet ser blant annet på:

• Hva er de rådende utviklingstrekkene i norsk verdiskaping og produksjon?

• Hva må ligge til grunn for en bærekraftig næringspolitikk?

• Ligger løsningene hos ekspertgrupper som Siv Jensens produktivitetskommisjon og Scheel-utvalget, eller finner vi andre svar ved å gå tettere på det norske samfunnet?

Heftet inneholder bidrag av Marie Sneve Martinussen, Stein Stugu, Halvor Langseth, Unni Kjærnes, Lars Gunnesdal og Fredrik V. Sand. Økonom og velferdsforsker Henrik Herløv Lund og Enhedslisten-politiker Per Clausen forteller om erfaringer fra lignende prosesser i Danmark. Forord av Bjørnar Moxnes.

Klikk her for å bestille heftet «Norge 2015 – Verdiskaping og produksjon» fra forlaget Rødt!

Foredrag

Ønsker du foredrag om disse temaene på ditt hjemsted? Analyseutvalget i Rødt kommer gjerne på besøk for å holde foredrag og diskutere videre.

Ta kontakt med utvalgsleder Fredrik V. Sand på 994 69 037 / fredrik@roedt.no.

Google+