Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

Studieopplegg til Brennpunkt-dokumentar

Brennpunkt-dokumentaren Kampen om tiden egner seg som utgangspunkt for diskusjon på et møte i lokallaget, på klubbmøte eller andre steder.

Klikk her eller på bildet for å se filmen!

Forslag til diskusjonsspørsmål:

1. Er det noen ord eller begreper du/dere ikke skjønner i dokumentaren?

2. En ung mann på Tine Heimdal sier at han er veldig fornøyd med å slutte klokka ett, dra opp til et fiskevann og slappe av mens andre er på jobb. "Det er en form for rikdom det og" … Hva ville du/dere bruke to ekstra timer til? Hva ville du gjort mer av, hvis du fikk seks timers dag?

3. Hva mener dere er de viktigste argumentene for sekstimers arbeidsdag?

4. Er det noen argumenter mot sekstimersdag som du/dere synes er vanskelig å møte?

5. Hva er en normalarbeidsdag? Hvem trenger den?

6. Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter, sier at kvinnene i Norge allerede tatt sekstimersdagen, de jobber i gjennomsnitt 30 timer i uka. Det med 30 timer er sant. Men har de tatt sekstimersdagen?

7. Anne-Kari Bratten sier også at vi må jobbe mer for å dekke arbeidskraftbehovet fordi det blir flere eldre. Erling Holmøy fra SSB sier derimot at disse utgiftene kan dekkes inn ved høyere skatter. Tror du/dere at nordmenn er villige til å betale mer skatt, og dermed måtte redusere forbruket sitt, for å kunne jobbe mindre? Eller kan vi ha sekstimersdag uten at vanlige lønnsmottakere skal betale mer skatt?

8. Erling Holmøy sier at vi kan betale mer skatt, senke normalarbeidsdagen til seks timer og doble kjøpekrafta (noe som slett ikke er smart for naturen, men la oss ta påstanden på alvor). Da spør NRK: «Hvorfor sier politikerne at vi må jobbe mer for å berge velferdsstaten?» Holmøy: «For en politiker er det nok lettere å mane til høyere arbeidsinnsats enn å foreslå høyere skatter.» Hva mener han? At vi ikke må jobbe mer?

9. I bilen seier Anne-Kari Bratten: «Det er en interessant diskusjon når det gjelder forbruk. Vi sliter på kloden vår med alt det forbruket vi har. Hvis vi hadde hatt lavere inntekt og jobbet mindre, - så hadde vi ikke forbrukt så mye heller. Det hadde antakelig vært et bedre samfunn. Det hadde uten tvil vært mer bærekraftig for miljøarbeidet.» Hvordan bringe dette perspektivet mer frem i arbeidslivsdebatten?

10. Normalarbeidsdagen er nå på 7 ½ time. Hvor må sekstimersdagen innføres med 1 ½ times forkorting på en gang? (Hva slags arbeid/bedrifter). Hvor kan den innføres gradvis med tre halvtimer delt på tre tariffoppgjør?

11. Tenk på egen arbeidsplass. Hvordan kan seks timers normalarbeidsdag innføres der?Google+