Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

Ja til sekstimersdag

Innhold

1. Hvorfor sekstimersdag
2. Ressurser
3. Materiell
4. Bestill foredrag

Hvorfor sekstimersdag?

Da åtte timers arbeidsdag ble innført i 1919 var dette en arbeidsdag som i all hovedsak var tilpasset menn. Kvinner som hadde, og har størst arbeidsbyrde i hjemmet forble dobbeltarbeidende. Selv med den halvtimes reduksjonen i arbeidstid som kom i 1987, ser vi dette fremdeles: kvinner jobber mest ufrivillig deltid og de har høyest sykefravær. I realiteten jobber kvinner seks timers arbeidsdager i dagens Norge. Med den konsekvensen at de blir tapere på lønn og pensjon.

Norske arbeidsfolk skaper stadig mer verdi gjennom sitt arbeid. Norge ligger på toppen i både BNP per innbygger og personlig konsum per innbygger, og forbruket øker. Dersom vi skal bremse klimaendringene og redde miljøet må vårt forbruk ned. En reduksjon i arbeidstid vil gi en nødvendig reduksjon i forbruk, men også gi økt fritid og frihet til norske arbeidstakere. Til tross for dette er det nesten femten år siden økningen i verdiskaping ble tatt ut i økt fritid, da den femte ferieuka ble vedtatt i 2000.

Å jobbe for innføring av sekstimers normalarbeidsdag vil være en miljøreform, likestillingsreform og velferdsreform. Det vil gi norske arbeidere mer fritid og det peker mot en annen økonomisk politikk. Rødt skal i perioden prioritere å løfte frem sekstimersdagen som et viktig skritt mot økt velferd for norske arbeidere og en nødvendighet for bremse klimaendringene. Vi skal peke på viktigheten av kortere arbeidstid for å fjerne ufrivillig deltid og redusere sykefraværet, særlig blant kvinner.

Marielle Leraand, nestleder i Rød

Ressurser

SEKSTIMERSDAGEN PÅ 1-2-3

Kan vi ta ut overskudd i mer fritid? Hva kan vi lære av tidligere forsøk med sekstimersdag? Er det nødvendigvis et mål å redusere sykefraværet?

Klikk her for å laste ned pdf med de viktigste argumentene for sekstimersdag.

FILM OG STUDIEOPPLEGG

I fjor sendte NRK Brennpunkt-dokumentaren Kampen om tiden. Dokumentaren stiller følgende spørsmål: Våre ledere ber oss om å jobbe mer for å berge velferdsstaten i fremtiden. Samtidig har nordmenn hatt en eventyrlig vekst i materiell levestandard og mange ønsker å gjøre det motsatte, nemlig ha mer fri med familie og venner. Kan vi det? Hva skjer med velferdsstaten hvis vi gjør det?

Klikk her for å se dokumentaren.

Klikk her for studieopplegg basert på filmen.

ARTIKLER OG LESESTOFF

Her finner du oversikt over artikler, kronikker og annet nyttig lesestoff om sekstimersdag og arbeidstidsreduksjon.

Dagbladet: På kvinners regning
Er det mulig å nå reell likestilling uten sekstimers arbeidsdag, spør leder i Rødt, Bjørnar Moxnes og partisekretær i Rødt, Mari Eifring i anledning kvinnedagen 8. mars.
Klikk for å lese mer

Tidsskriftet Rødt: Osloprosjektet dømt nord og ned
Jorun Gulbrandsen er medlem av kvinneutvalget til Rødt og i Aksjonskomiteen for sekstimersdagen. Hun har intervjuet Gry Opsahl, som var ansatt som prosjektleder for sekstimersdag-forsøket i Oslo.
Klikk for å lese mer

Tidsskriftet Rødt: Sekstimersdagen på Tine Heimdal - Et bedre liv!
Tidsskriftet Rødt! ba Jorun Gulbrandsen dra til Trondheim og lage en reportasje om sekstimersdagen. Tine Heimdal har nemlig sekstimers arbeidsdag, og vi ville høre om erfaringene. Hva mente meierisjefen? Tillitsvalgte? De ansatte? Hun kom tilbake med mange intervjuer og bilder, og presenterer«funnene».
Klikk for å lese mer

Tidsskriftet Rødt: Oddaprosjektet for sekstimersdagen
Terje Kolbotn, leder i Rødt Odda og tidligere leder av LO i Indre Hardanger, skriver om Rødt Oddas initiativ for å få utreda hvordan sekstimersdagen kan gjennomføres i industrisamfunnet Odda.
Klikk for å lese mer

Manifest Tidsskrift: Hvorfor ikke sekstimersdag?
Det er ikke sekstimersdagen som er urealistisk, men arbeidslinjas dogme om grenseløs vekst, skriver spesialist i arbeidsmedisin, Ebba Wergeland.
Klikk for å lese mer

Nye meninger: Makten over tidsånden
Det er feil å tro at endringer i arbeidstiden kan komme gjennom «valg som den enkelte tar», skriver Ali Esbati i Manifest Analyse.
Klikk for å lese mer

Nye meninger: Tid til å leve
I dag har en gjennomsnittlig norsk arbeidstaker nok penger å leve av. Hun kan kjøpe seg mye for disse pengene, forbruke, kaste, forbruke, kaste, men i kjøpshungeren forsvinner tida, skriver nestleder i Rødt, Marielle Leraand.
Klikk for å lese mer

Radikal Portal: 6-timersdagen – på veien mot en bedre verden
Kravet om 6-timersdag bør fremmes med økt styrke. Det vil møte den økende arbeidsløsheten og er et viktig skritt bort fra forbrukshysteriet, skriver Johan Petter Andresen på Radikal Portal.
Klikk for å lese mer

Bok: Sekstimersdagen - den neste store velferdsreforma?
Journalist og forfatter Magnhild Folkvord og arbeidsmedisiner Ebba Wergeland har skrevet det som har blitt sjølve grunnboka om sekstimersdagen. Boka er utsolgt fra forlaget, men er gratis tilgjengelig på nett.
Klikk her for å lese på boka på nett

Bok: Sekstimersdagen på Kellogg's
I 1930 ble det innført sekstimersdag ved Kellogg´s-fabrikken i Battle Creek, Michigan. I denne boka presenterer Benjamin Kline Hunnicutt ideene bak, hvilke krefter som sto mot hverandre og arbeidernes erfaringer. Bestill boka fra forlaget Rødt!
Klikk her for å kjøpe boka

Last ned materiell

Klikk her for å laste ned kampanje-løpeseddel (til utskrift på A5).

Klikk her for å laste ned kampanje-plakat (til utskrift på A3).

Klikk her for å laste ned bilde 1 (til deling på sosiale medier)

Klikk her for å laste ned bilde 2 (til deling på sosiale medier)

Bestill foredrag

Ønsker du foredrag om sekstimersdag og arbeidstidsforkorting på ditt hjemsted? Vi hjelper gjerne til å lage åpent møte eller liknende. Ta kontakt med partikontoret på telefon: 22 98 90 50 eller e-post: roedt@roedt.no.Google+