Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

EU skaper ikke fred

EU har bygd opp en egen hær med slagkraftige og offensive kampstyrker. Unionens egne retningslinjer sier at hæren skal kunne settes inn hvor som helst i verden, også uten FN-mandat. Lisboatraktaten slår dessuten fast at EU skal øke sin militære kapasitet, og ordet nedrustning er et fremmedord for EU-lederne.

Samtidig preges EU av massearbeidsløshet og økonomisk krise. Krisepakkene gjør vondt verre, med krav om omfattende nedskjæringer i velferden og masseoppsigelser. EUs kuttpolitikk truer demokratiene i Sør-Europa. I stedet for at de får bestemme sin egen framtid, dikterer Brussel og Angela Merkel betingelsene. I Hellas og Italia er statsministerne innsatt nærmest på diktat fra EU.

Den norske Nobelkomiteen er ikke lenger i stand til å forvalte Alfred Nobels arv. Ved å tildele EU fredsprisen har Thorbjørn Jagland tatt den norske elitens EU-lojalitet til nye høyder. Han bruker Nobelprisen som et innenrikspolitisk virkemiddel, helt i strid med Nobels testamente. Tildelingen framstår først og fremst som Jaglands personlige oppreisning over at flertallet sa nei til EU i 1994.

Fakkeltog mot fredspristildelingen

Søndag 9. desember kl 16.00 arrangerer Fredsprisinitiativet 2012 markering på Youngstorget med påfølgende fakkeltog til Eidsvolds plass.

Hovedparolen for markeringen er «EU 2012: Ingen verdig vinner / No peace prize for our time».

Appelleanter:

  • Tomas Magnusson (president International Peace Bureau)
  • Andra Sjøvoll (leder PRESS – Redd Barna Ungdom)
  • Roy Pedersen (leder LO Oslo)
  • Hedda B. Langemyr (daglig leder Norges Fredsråd)

Les mer om Fredsprisinitiativet 2012

Last ned plakat og løpeseddel

Åpent møte om EU og fredsprisen

Mandag 10. desember kl. 17.00 inviterer Rødt til åpent møte om EU og fredsprisen på Litteraturhuset, Wergelandssalen.

Skaper EU fred og forsoning? Hvordan ser fredspristildelinga ut fra Hellas og kriserammede land i Sør-Europa?

  • Dimitrios Kodelas, parlamentsmedlem for Syriza i Hellas
  • Vigdis Hjorth, forfatter
  • Bjørnar Moxnes, leder i Rødt
  • Musikk ved Martin Hagfors

Last ned plakat og løpeseddel her (pdf):

Google+