Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

Boikott Israel-kampanje

Etter Israels forbryterske angrep på den internasjonale nødhjelpsflåten Gaza Freedom Floatilla, startet Rødt en kampanje for å innføre Israel-boikott i norske fylker og kommuner. Nå fremmer Rødts folkevalgte i fylkesting, kommunestyrer og bydelsutvalg over hele landet forslag om politisk og økonomisk boikott av Israel.


Om boikott som virkemiddel

Staten Israel har gjennom en årrekke forbrutt seg mot internasjonale lover og avtaler. Landet har gang på gang vist at de nekter å rette seg etter pålegg fra FN og det øvrige internasjonale samfunnet. Fordømmelser i FN og fra verdensamfunnet har blitt ren rutine for israelerne og får ingen praktiske konsekvenser. Boikott er et virkemiddel som kan presse israelerne til å endre sin politikk overfor palestinerne og oppheve blokaden av Gaza.

Historien har vist at boikottaksjoner fungerer. Et godt eksempel er Sør-Afrika. Apartheid-regimet ville aldri falt uten et massivt press utenfra. Også den gang begynte bølgen av sanksjoner og boikott-aksjoner med lokale vedtak. Oslo kommune vedtok for eksempel boikott av Sør-Afrika i 1985. Frigjøringsbevegelsen African National Congress (ANC) oppfordret det internasjonale samfunnet til boikott på samme måte som palestinerne gjør det i dag.

Boikott-forslagene fremmes lokalt og vil variere noe i innhold, men gjennomgående er ønsket om at offentlige instanser ikke skal kjøpe produkter fra Israel eller samarbeide med politiske krefter som støtter okkupasjonen av Palestina og blokaden av Gaza.

De stedene Rødt ikke er representert oppfordrer vi medlemmer og andre til å fremme boikott-forslag gjennom såkalte innbyggerinitiativ. Det krever 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket. Les mer om reglene for innbyggerinitiativ her.

Hvor er det foreslått boikott?

Mediespeil

Google+