Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

Økonomisk krise

Kapitalismen er inne i en alvorlig økonomisk, demokratisk og politisk krise – som også fører menneskeheten inn i omfattende miljø- og ressurskriser.
I Norge vil politikerne heller la markedet råde enn å redde arbeidsplasser og miljøet.

Vi ser nå kapitalismen i sin dypeste krise siden mellomkrigstida. I Europa har krisa hittil rammet hardest i de baltiske landene, Irland, Italia, Hellas, Portugal og Spania, men også i Sverige er ungdomsarbeidsløsheten på 29 prosent.

De kraftige nedskjæringene som Pengefondet og EU nå påtvinger land vitner om finanskapitalens diktatur. I Italia er det satt inn en ikke folkevalgt regjering for å administrere kuttene. I Hellas har den tidligere visepresidenten i Den europeiske sentralbank tatt over for statsministeren. Folkeviljen er satt til side, men mangelen på demokrati lar seg fint forene med fortsatt kapitalisme.

Kapitalismen skaper samfunn der noen svært få utøver en formidabel makt gjennom eierskap til økonomiske ressurser, mens flertallet lever i avhengighet og må betale kostnadene ved vanstyret. Kapitalismen står i veien for mest mulig demokrati og frihet for hvert enkelt menneske.

Krisa i Norge
«We are the 99 %»-bevegelsen har oppstått i protest mot konsentrasjon av penger og makt. Også i Norge blir den superrike øverste prosenten rikere, og makt konsentreres, selv om krisa ikke er kommet hit med full tyngde ennå.

I Norge rammer krisa hittil spesielt i tradisjonsrike industrikommuner og gjennom angrep på faglige rettigheter. Vi ser at politikerne på Stortinget er mer komfortable med å lene seg tilbake og la markedet få skylda enn å forsøke å redde framtidsretta næringer, arbeidsplasser og miljøet. Dette står i enorm kontrast til statlige milliardinvesteringer i oljesektoren.

Sett markedet til side – kapitalismen må vekk

  • Aktiv næringspolitikk: Rødt vil kutte norske utslipp med 40 % innenlands og skape 55 000 nye grønne arbeidsplasser. Framtidsretta og livskraftig produksjon må berges.

  • Utjevning: Rødt vil ha mer direkte styring til dem avgjørelsene angår, vi vil øke kommunene og fylkenes andel av skatteinntektene. Inntektsskatten bør senkes for lave inntekter, samtidig som de med svært høye inntekter bør betale høyere skatt enn i dag.

  • Moderat lønnsoppgjør hindrer ikke krisa: Rødt støtter arbeidstidsforkortelse, samme tariffavtale til innleide som fast ansatte, offensive lønnskrav og en egen økning for kvinnelønna. (Les mer i egen brosjyre her.)

  • Sosialisering: I dag sosialiseres tapene og gevinsten privatiseres – dette er omvendt Robin Hood-politikk. Rødt vil at bank- og finansvesenet, viktige deler av industri- og tjenestesektoren og energiforsyningen, viktige samfunnsinstitusjoner og ressurser, sosialiseres – underlegges demokratiet eller gjøres til felleseiendom.

  • Internasjonal solidaritet: Rødt står solidarisk med folk i Europa som frarøves rettigheter og settes tiår tilbake i velstandsutvikling. Vi jobber for alternativer til Norges milliardstøtte til innstramningspakkene og bruk av oljeformuen i internasjonal finansspekulasjon og vi organiserer grunnplansarbeid mot stormaktenes krig for kontroll over verdens rikdom.

Les mer:

hefteforside

Økonomisk krise: Forstå og slåss
Nytt hefte utgitt av Rødt.
Inneholder tekster om den økonomiske krisa, krisepolitikk, forkorting av arbeidstida og Occupy Wall Street!
Bestill heftet fra tidsskriftet Rødt!
Les tekstene her.
Last ned heftet i pdf-versjon her.

Les flere tekster om krisa i tidsskriftet Rødt!
Nr 4 2011: Oppløsning og krise

Pål Steigan: Sammenbruddet
Hos Spartacus forlag
Bestill boka fra tidsskriftet Rødt!
Bloggen til Pål Steigan


Artikler fra Rødt Nytt om krisa:

Knuser myten om den late greker // USA på kanten av stupet Intervju med Lars Gunnesdal, Manifest Analyse // Intervju med Dennis O´Neil, Occupy-bevegelsen
Krisa i går, i dag og i morra Intervju med Bjørnar Moxnes, nestleder i Rødt.
Krisa strammer grepet Intervju med Ali Esbati, Manifest Analyse
Norsk solindustri må reddes Intervju med Hans Ødegaard, hovedtillitsvalgt på Rec Herøya

Diskuter:

oktoberkonferansen 2010

Planlagte møter:

13. mars Pål Steigan besøker Rødt Bergen: Rød Lønsj, kl. 12.00 på Kvarteret, Speilsalen (Facebook) og på Rådhuset kl. 18.00.
13. mars Manifests årskonferanse: Påmelding og mer informasjon her.
19. mars Åpent møte med Torstein Dahle i Høyanger, i kommunestyresalen kl. 18.15.
21. mars Diskusjon om den økonomiske krisa og faglige krav i regi av Rødt Arbeiderlag i Oslo. I kantina i 1. etasje på Rødt-kontoret, Osterhausgt. 27 kl. 17.00.

Avholdte møter

2. januar Pål Steigan besøker Rødt Notodden. LO-senteret kl. 19.00. (Facebook)
5. januar Pål Steigan besøker Rød Pepper i regi av Rødt Kristiansand. På Hos naboen kl. 19.00. (Facebook)
10. januar Pål Steigan besøker Rødt Østensjø, Oppsal samfunnshus kl. 19.00. (Facebook)
12. januar Diskusjon om den økonomiske krisa og faglige krav i
regi av Rødt Arbeiderlag i Oslo. På møterommet i 4. etasje på Rødt-kontoret, Osterhausgt. 27 kl. 17.00).
13. januar Pål Steigan besøker Rødt Møre og Romsdal: Åpent
møte på Kaffebrenneriet i Kristiansund kl. 18.30 (Facebook)
16. januar Pål Steigan besøker Rødt Grorud: Åpent møte på
Grorud Samfunnshus kl. 19.00 (Facebook)
15. februar Diskusjon om den økonomiske krisa: Island, faglige krav og Rødts alternativ i regi av Rødt Arbeiderlag i Oslo. I kantina i 1. etasje på Rødt-kontoret, Osterhausgt. 27 kl. 17.00).

Studieopplegg:

Last ned Rødts studieopplegg for Pål Steigan: Sammenbruddet her.

Delta:

logo

Bli medlem i Rødt: http://rødt.no/innmelding/
Google+