Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

Godtgjørelse for folkevalgtarbeid

Rødts folkevalgte gjør en svært viktig for partiet og for kommunene og fylkene de er folkevalgte i. I en tid der høyrepolitikere i alle partier kutter velferdstjenester, er Rødts folkevalgte spesielt viktige for å spre informasjon ut til befolkningen om hva som skjer og hvem som har ansvaret.

Rødt har hatt en boikott-Israel kampanje. På tre måneder ble det levert forslag om å boikotte Israel i 27 kommunestyrer, 5 fylkesting og 4 bydeler. I 3 kommunestyrer og 2 bydelar ble det vedtak om boikott eller former for sanksjoner. Alle steder det har blitt reist forslag har det ført med seg debatt og rabalder. Til sammen har det generert 38 forskjellige presseoppslag. Dette er bare et av mange eksempler på at Rødts folkevalgte gjør en veldig god jobb.

For at vi fortsatt skal ha like mange flinke folkevalgte etter neste valg, er det viktig med et sterkt parti. Og å drive parti koster penger. I Rødt har vi bestemt oss for at folkevalgtarbeid er sidestilt med annet politisk arbeid for partiet. Derfor skal det heller ikke lønne seg mer å være folkevalgt enn å dele ut Rødt Nytt. Alle folkevalgte må derfor overføre møtegodtgjørelsene sine til partiet. Dette er forankret i partiets vedtekt §15. Det er mulig å søke AU i Rødt om å få beholde hele eller deler av møtegodtgjørelsen, men inntil det er gitt tillatelse om er altså møtegodtgjørelsene å regne som partiets kollektive eiendom. De aller fleste er flinke til å betale inn godtgjørelsen de mottar for folkevalgtarbeid og dette er en viktig inntektskilde for partiet.

Godtgjørelse for folkevalgtarbeid skal betales til Rødts konto med nummer 7878.05.75416.

Har du spørsmål om beinpenger? Ikke nøl med å ta kontakt.

Finn Olav Rolijordet
Økonomiansvarlig Rødt

Tlf. 22 90 98 56
finno@raudt.no

Google+