Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

Nyheter

Her er forslaget til Rødts nye ledelse

På landsmøtet 31. mars – 2. april velges Rødts nye ledelse. En del tar gjenvalg, men også nye krefter slippes til. Blant annet er Benedikte Pryneid Hansen (bilde) innstilt som ny partisekretær. Her finner du nominasjonskomiteens innstilling.

Les mer

Tre grunner til å markere kvinnedagen

Gratulerer med den internasjonale kvinnedagen! Stadig blir vi fortalt av kvinnedagen er passé eller at likestillinga har gått for langt. Her er tre gode grunner til å markere kvinnedagen, som viser at vi fortsatt har mye å kjempe for.

Les mer

Rødt nærmer seg sperregrensa

De siste to ukene har Rødt fått tre målinger med over tre prosent oppslutning.

– Det betyr at sperregrensa er innen rekkevidde ved valget til høst, sier Bjørnar Moxnes. Han tror få vet hva det egentlig betyr om Rødt bryter sperregrensa.

Les mer

Arbeid og kapital

KOMMENTAR: Hvorfor godtar LO-lederen at medlemmene blir fattigere? spør nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen i denne kommentaren.

Les mer

Rødt gir havnearbeiderne én krone per medlem

Etter høyesterettsdommen før jul står nå 27 havnearbeidere i Mosjøen og Tromsø uten streikebidrag, uten noen jobb å gå til og uten rett til dagpenger.

– I en situasjon der arbeidskampene tilspisser seg og arbeidsgiversida driver råkjør mot sine ansatte er det viktig at alle gode krefter står sammen og viser solidaritet. Derfor bevilger Rødt én krone per medlem til havnearbeiderne, sier faglig leder i Rødt, Markus Hansen.

Les mer

– Gode grunner til å beholde drosjeløyvene

– Delingsøkonomiutvalget har hatt en tydelig politisk agenda, og har levert et bestillingsverk for hvordan man kan legge til rette for at ulovlige og uregulerte virksomheter skal bli lovlige. Det sier Roald Arentz, drosjesjåfør og Rødt-politiker i Trondheim.

Les mer

Statsborgerloven må endres

Uttalelse fra Rødts landsstyremøte 20. - 22. januar:

Tilbakekallelsen av det norske statsborgerskapet til Mahad Abib Mahamud har vakt sterke reaksjoner i hele landet. Rødt mener at statsborgerloven må endres slik at statsborgerskap ikke kan tilbakekalles. Det innebærer at dersom myndighetene i behandlingen av søknader om statsborgerskap ikke har avdekket uriktige opplysninger, må det settes strek der.

Les mer

– Regjeringa misbruker statsborgerloven

En hel nasjon har latt seg engasjere etter at Mahad Abib Mahamud, som har vært i Norge i 17 år, mistet statsborgerskapet sitt.

– Vi kan ikke akseptere at enkeltmennesker ofres på denne måten, for at innvandringsminister Sylvi Listhaug skal bevise et poeng, sier Mariette Lobo, leder av Antirasistisk utvalg i Rødt.

Les mer

Google+