Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

Stopp regjeringas inhumane flyktning- og asylpolitikk

Foto: Ole Mjelstad
Navngivelse-Ikkekommersiell-Ingen Bearbeidelse (by-nc-nd)

Uttalelse fra Rødts landsmøte 31. mars - 2. april:

Landsmøtet i Rødt tar skarp avstand fra Høyre og Frp-regjeringas inhumane og brutale flyktning- og asylpolitikk. Den ødelegger livene til de som rammes og den skaper utrygghet både i minoritetsbefolkningen og for alle som har relasjoner til folk med minoritetsbakgrunn.

Særlig behandlingen av mindreårige asylsøkere og inndragelse av statsborgerskap er brutal og opprørende. Det sistnevnte er et tiltak som mangler sidestykke i europeisk sammenheng. Ett av mange eksempler er en familie som teller 12 personer, med både barn og barnebarn, som risikerer å måtte forlate Norge – etter 27 år. Det innebærer at arvesynden har blitt en del av UNE og UDIs saksbehandling og regjeringas politikk.<7p>

Mindreårige asylsøkere hentes og interneres på Trandum i påvente av utsendelse. Noe av det mest groteske er utsendelsen til Afghanistan av en psykisk utviklingshemmet gutt på 17 år, men som ble vurdert å ha mental alder tilsvarende et barn på 9-10 år. Aktivister, med den tidligere vergen i spissen, forsøkte å få stanset utsendelsen uten å lykkes. Norge er forpliktet til å ivareta spesielt sårbare mennesker, og personer med psykisk utviklingshemming befinner seg i denne gruppen. Landsmøtet i Rødt fordømmer denne umenneskelige deportasjonen og forlanger at gutten blir hentet tilbake til Norge.

Ifølge FN finnes det over 24 millioner eksternt fordrevne flyktninger i verden. Over 4900 mennesker døde i fjor i forsøk på å krysse Middelhavet for å nå Europa. Likevel er regjeringas hovedprioritet såkalte «innvandringsregulerende hensyn» som skal skremme folk fra å søke beskyttelse i Norge.

Mens flyktningleirene i nærområdene til land der det er krig er overfylt, stenger regjeringa mottak over hele Norge som er etablert for å delta i en nasjonal, solidarisk dugnad. Ansatte med god kompetanse på å jobbe med flyktninger sies opp, og den ledige kapasiteten i UDI brukes til klappjakt på barn og voksne regjeringa kan sende tilbake til krigssoner.

Rødts landsmøte oppfordrer alle solidariske mennesker til å gjøre en innsats for å kaste regjeringa i september, og stille krav til en ny regjering om en human og solidarisk asyl- og flyktningpolitikk.

Her kan du lese alle uttalelsene som landsmøtet vedtok.

Publisert: , oppdatert:

Google+