Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

Klare for valgkamp for mindre forskjeller

Foto: André Løyning.
Navngivelse-Ikkekommersiell-Ingen Bearbeidelse (by-nc-nd)

Rødt vedtok nye forslag mot forskjells-Norge, nei til kontantstøtte og krav om regulert arbeidsinnvandring på landsmøtets siste dag søndag.

Benedikte Pryneid Hansen ble valg til ny partisekretær, mens Silje Josten Kjosbakken er ny som en av to nestledere. Leder Bjørnar Moxnes og nestleder Marie Sneve Martinussen ble gjenvalgt.
– Diskusjonen og arbeidet i helga har gjort oss enda mer rustet til valgkamp. Jeg merker hvordan optimismen har smittet oss alle gjennom helga, og nå gleder jeg meg til den siste atappen før vi er på Stortinget, sa Marie Sneve Martinussen da hun holdt sin avslutningshilsen til møtet.

Forskjells-Norge er sak nr én

Partiet har valgt kamp mot forskjells-Norge som sin viktigste sak i valgkampen, og vedtok i helga flere nye tiltak for lavere ulikhet. Barnetrygden skal dobles, indeksreguleres for å sikre at nivået ikke blir hengende etter igjen, og bestå som en universell ordning for alle. Selskapsskatten skal opp til 27 prosent, som var nivået den lå på før den mørkeblå regjeringen overtok. Ingen arbeidsløse skal miste dagpengene uten å ha fått tilbud om arbeid eller utdanning, for å unngå at arbeidsløse og deres familier må leve av sosialhjelp.

Nei til kontantstøtte

Spørsmålet om ja eller nei til kontantstøtte preget debatten om arbeidsprogrammet lørdag. Søndag falt avgjørelsen, og landsmøtet bestemte at Rødt fortsatt går inn for å fjerne kontantstøtten.
– Etter grundig debatt vedtok landsmøtet at Rødt fortsatt vil fjerne kontantstøtten. Vi ønsker å lette situasjonen for fattige familier på andre måter enn gjennom kontantstøtte, sier Marie Sneve Martinussen.

Regulert arbeidsinnvandring

Diskusjonen om sosial dumping, arbeidskriminalitet og press på den norske modellen gikk som en rød tråd gjennom landsmøtet. Søndag gikk landsmøtet inn for å regulere arbeidsinnvandringen med nye krav:

«I tråd med EØS-avtalens artikkel 112, som tillater Norge å sette begrensninger på EUs konkurransetvang «dersom alvorlige økonomiske, samfunnsmessige eller miljømessige vanskeligheter som kan vedvare, er i ferd med å oppstå i en sektor eller innen et distrikt», må Norge umiddelbart innføre rimelige minstekrav ved arbeidsinnvandring fra EØS-området.

  • For ansettelse i Norge kreves oppholdstillatelse og en arbeidskontrakt med lønns- og arbeidsvilkår etter norske tariffavtaler.
  • Kravet til lønns- og arbeidsvilkår etter norske tariffavtaler gjelder også den som levere tjenester til Norge gjennom utstasjonering fra andre EØS/EU land.»

Landsmøtet vedtok også å utvide retten til selvbestemt abort fram til uke 18, innføre et tredje juridisk kjønn, samt å «avkriminalisere besittelse av brukerdoser av narkotiske stoffer etter modell fra Portugal».

Nye sentralstyremedlemmer

Marianne Gulli, Mariette Lobo, Per-Gunnar Skotåm, Berit Mortensen, Rose Maiken Flatmo, Reidar Strisland og Sissel Hallem er nye i sentralstyret. Innstillingen fra komiteen ble enstemming vedtatt, helheten finnes her

Publisert:

Google+