Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

Tre grunner til å markere kvinnedagen

Foto: Ole Mjelstad.
Navngivelse-Ikkekommersiell-Ingen Bearbeidelse (by-nc-nd)

Gratulerer med den internasjonale kvinnedagen! Stadig blir vi fortalt av kvinnedagen er passé eller at likestillinga har gått for langt. Her er tre gode grunner til å markere kvinnedagen, som viser at vi fortsatt har mye å kjempe for.

Opp med kvinnelønna
Visste du at norske kvinner bare tjener 86,1 prosent av menns lønn? Der norske menn har en gjennomsnittlig månedslønn på 46.200 kroner, er tallet for kvinner 39.800. Dette har blant annet sammenheng med at kvinnedominerte yrker verdsettes lavere enn mannsdominerte yrker, selv om de er minst like viktige. Derfor jobber Rødt for at lavlønte skal prioriteres i årets mellomoppgjør.

Seks timers arbeidsdag
I verdens mest likestilte land er arbeidslivet fortsatt preget av store forskjeller mellom kvinner og menn. Kvinner er overrepresentert blant deltidsarbeiderne og mange jobber ufrivillig deltid. Seks timers normalarbeidsdag vil gi flere av de som arbeider deltid, særlig kvinner, mulighet til å jobbe heltid. Det vil også gi større grad av økonomisk selvstendighet og likeverdig status i arbeidslivet. Derfor jobber Rødt for at det økte overskuddet skal tas ut i kortere arbeidstid.

Forsvar sexkjøpsloven
Mer enn åtte år etter at sexkjøpsloven ble innført prøver høyresida seg på omkamp, til tross for at evalueringer viser at loven har ført til mindre etterspørsel, og ikke minst at unge menn har blitt mer kritiske til kjøp av sex. Dette viser at loven fungerer. Derfor jobber Rødt for å bevare sexkjøpsloven, og den får nødvendig drahjelp i form av flere og bedre hjelpetiltak for prostituerte.Publisert:

Google+