Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

Her er forslaget til Rødts nye ledelse

Foto: Nei til EU
Navngivelse-Ikkekommersiell-Ingen Bearbeidelse (by-nc-nd)

På landsmøtet 31. mars – 2. april velges Rødts nye ledelse. En del tar gjenvalg, men også nye krefter slippes til. Blant annet er Benedikte Pryneid Hansen (bilde) innstilt som ny partisekretær. Her finner du nominasjonskomiteens innstilling.

Nominasjonskomiteens leder, Seher Aydar er fornøyd med innstillingen fra komiteen:
- Vi er veldig fornøyd med forslaget vårt til ny ledelse i Rødt, og tror dette vil styrke partiledelsens forankring både i internasjonal solidaritet og i fagbevegelsens kamp. Dette er viktig i en tid med økt spenning internasjonalt, økende klasseskiller og stadige angrep på arbeidstakeres rettigheter, sier hun.

Her er nominasjonskomiteens innstilling:

Arbeidsutvalget

Leder: Bjørnar Moxnes (gjenvalg)

Bjørnar er 35 år gammel og er utdannet sosiolog. Han har vært heltidsfrikjøpt som leder av Rødt siden 2012 og har derfor ingen stilling utenom denne. Er folkevalgt i Oslo bystyre. Har de siste årene jobbet mye med åpenhet, velferdsprofitører innen barnehager, eldreomsorg og renovasjon.

Partisekretær: Benedikte Pryneid Hansen (ny)

Benedikte er 34 år gammel og jobber som valgkampsekretær i Rødt. Før det var hun ansatt som kommunikasjonsrådgiver ved Fri – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Hun har bred organisasjonserfaring og har blant annet vært leder i Attac og nestleder i Nei til EU, og har vært med å starte opp Landsforeningen mot Rasisme. Benedikte har arbeidet med internasjonale spørsmål, spesielt TISA, TTIP og solidaritetsarbeid

Mari Eifring fortsetter som partisekretær frem til Stortingsvalget 2017. Benedikte overtar etter det.

Nestleder: Marie Sneve Martinussen (gjenvalg)

Marie er utdannet samfunnsøkonom. Hun har vært deltidsfrikjøpt som nestleder av Rødt siden 2012, og arbeider i tillegg som samfunnsøkonomisk rådgiver i Miljødirektoratet. Hun har bakgrunn fra miljøbevegelsen, og vært aktiv spesielt i Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten Vesterålen og Senja. Marie har arbeidet spesielt med marxistisk økonomi, forskjells-Norge og skattepolitikk. Hun er festivalsjef for Popvenstre

Nestleder: Silje Josten Kjosbakken (ny)

Silje er 36 år gammel og jobber som kontormedarbeider i Hyundai Merchant Marine. Hun sitter også i styret i Oslo Havn KF som representant for Rødt og er Rødt Akershus 1. kandidat ved Stortingsvalget. Hun har engasjert seg i kampen mot sosial dumping og EØS.

Økonomiansvarlig: Finn Olav Rolijordet (gjenvalg)

Finn Olav er 60 år gammel og har vært økonomiansvarlig i Rødt siden 2014. Han er varaordfører for Rødt på Gjøvik. Har jobbet spesielt med kommuneøkonomi og boligpolitikk.

Faglig leder: Markus Hansen (ny)

Markus er 29 år gammel og har vært fungerende faglig leder i Rødt siden januar i år. Han er leder for Heismontørenes Fagforening.

Kvinnepolitisk leder: Marielle Leraand (ny funksjon i AU)

Marielle er 42 år gammel og har studert idrettssosiologi på masternivå. Hun har vært nestleder i Rødt siden 2012. Hun sitter i kvinnepolitisk og internasjonalt utvalg og har blant annet vært engasjert i antikrigsarbeid og 6-timersdagen.

Øvrige sentralstyremedlemmer:

Internasjonalt ansvarlig: Marianne Gulli (ny)

Marianne er 32 år gammel og starter snart som daglig leder i Latin-Amerikagruppene i Norge. Hun har tidligere jobbet i FOKUS, Forum for kvinner og utviklingsspørsmål.

Torill Braaten (gjenvalg)

Torill er 55 år gammel og jobber som seniorrådgiver i Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG). Hun har vært sentralstyremedlem siden 2014. Torill er leder for Rødt Akershus.

Mariette Lobo (ny)

Mariette er 53 år gammel og jobber i Likestillings- og Diskrimineringsombudet (LDO). Hun er leder for Antirasistisk og minoritetspolitisk utvalg i Rødt.

Per-Gunnar Skotåm (ny)

Per-Gunnar er 63 år gammel og på vei til å bli pensjonert. Han sitter på fylkestinget for Rødt Nordland og er partiets 2. kandidat til Stortingsvalget.

Berit Mortensen (ny)

Berit er 52 år gammel og er utdannet jordmor. Hun er doktorgradstipendiat og forsker på en palestinsk jordmorreform.

Rose Maiken Flatmo (ny)

Rose Maiken er 61 år gammel og jobber som organisasjonsarbeider i Fellesforbundet avd. 118 Hardanger og Sunnhordaland.

Spørsmål til innstillingen kan rettes til nominasjonskomiteens leder Seher Aydar på telefon 943 02 774 eller epost seher@roedt.no.

Nominasjonskomiteen har bestått av: Seher Aydar (leder), Ole Mjelstad (sekretær), Turid Thomassen, Bjørn Sigurd Svingen, Berit Jagmann, Roald Arentz, Lisbeth Reed, Anne-Linn Lerseth og Tomine Sandal (RU-representant)

Denne nyhetssaken ble oppdatert 28.03.2017 med nominasjonskomiteens oppdaterte innstilling.

Publisert: , oppdatert:

Google+