Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

– Gode grunner til å beholde drosjeløyvene

Foto: Trondheim kommune
Navngivelse-Ikkekommersiell-Ingen Bearbeidelse (by-nc-nd)

– Delingsøkonomiutvalget har hatt en tydelig politisk agenda, og har levert et bestillingsverk for hvordan man kan legge til rette for at ulovlige og uregulerte virksomheter skal bli lovlige. Det sier Roald Arentz, drosjesjåfør og Rødt-politiker i Trondheim.

Utvalget foreslår å fjerne løyveordningen for drosjenæringen. Det er ingen oppskrift som løser problemene med Uber og liknende. Tvert imot er det en oppskrift på sosial dumping, mener Arentz. Han sitter i Trondheim bystyre for Rødt og er bransjerådsleder for taxi i Norsk Transportarbeiderforbund.

– Ubers taxitjeneste Uber Pop er nå forbudt i mange land, og er på defensiven i enda flere, og det er det gode grunner til. Hensikten med at persontransport mot vederlag er løyveregulert er å sikre seriøsitet og forhindre overetablering i markedet.

Han minner om at taximarkedet ikke fungerer helt som andre markeder.

– Drosjesjåførene i Norge, og i de fleste andre land, er provisjonsbetalte. Det vil si at lønna deres er en prosentandel av omsetninga. Står de stille på en holdeplass i en time tjener de null kroner den timen. Statistikken viser at drosjene i dag står stille om lag halve tida de er pålogga. Det vil si at de bare tjener penger halvparten av tida de er på jobb. Dersom det blir flere drosjer blir det færre turer per bil, og sjåførene tjener mindre.

Erfaringer fra bl.a. Sverige viser at en deregulering av drosjemarkedet fører til overetablering i storbyområdene, som igjen har ført til at prisene går opp fordi det blir færre turer per drosje.

– Det er ikke slik at kaka vokser om det kommer flere som vil spise. Det blir bare et mindre stykke på hver. Deregulering av drosjemarkedet fører altså til lønnsnedgang for sjåførene, og prisoppgang for kundene.

I Norge er det langt flere drosjer per innbygger i Oslo og Akershus løyveområde enn andre steder i landet, og det er der prisene er høyest. Å slippe til uregulerte aktører, slik utvalget foreslår, vil rive bunnen ut av markedet fullstendig, mener Arentz.

– Det er rett og slett en oppskrift på sosial dumping. Det vil åpne opp for aktører som ikke betaler moms, ikke skatt, som ikke har uniform, og der kvalitetssikringa av sjåførene er fraværende. En norsk drosjesjåfør har vandelsattest, kjentmannsprøve, dokumenterte norskkunnskaper og yrkesforsikring. Uber, og tilsvarende selskaper, er organiserte pirattaxier.

Han viser til at en polsk ubersjåfør, som har operert i Oslo, i januar ble dømt for å ha unndratt 80 000 kr fra beskatning. I dommen fra tingretten heter det blant annet at «Siktede deltar også i en aktivitet som ser ut til å øke i omfang, og som medfører større farer og ulemper for passasjerene enn persontransport i offentlig regulerte former.»

Arentz mener forslaget vil forsterke forskjells-Norge.

– Drosjesjåførene er blant de lavest lønnede arbeidstakerne vi har i Norge, og de jobber for en stor del lange skift, og til alle døgnets tider. Det er, innenfor dagens løyvesystem, vanskelig å oppnå en anstendig inntekt som drosjesjåfør uten å bryte med arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Om dette utvalget får det som det vil blir det helt umulig.

Publisert:

Google+