Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

Frigi Maria Amelie!

Foto: Pax forlag
Navngivelse-Ikkekommersiell-Ingen Bearbeidelse (by-nc-nd)

Rødt-leder Turid Thomassen reagerer kraftig på arrestasjonen av Maria Amelie:

– Maria Amelies eneste forbrytelse er at hun har stått fram og gitt et ansikt til de tusenvis av papirløse som lever i konstant uvisshet. Svaret fra norske myndigheter er utkastelse. Dette er skammelig, sier Thomassen.

Maria Amelie ble et kjent navn etter at hun skrev boken «Ulovlig Norsk», om hvordan det er å leve som papirløs og ”illegal” i Norge. I over åtte år har hun levd uten lovlig opphold i landet.

– Maria Amelie har verken hatt rett til opphold, til å ta seg arbeid eller å ha en fastlege - i likhet med tusenvis av andre papirløse asylsøkere i Norge i dag. Hun har satt denne uverdige situasjonen på dagsorden, og gitt en stemme til en gruppe mennesker som ellers ikke kommer til orde, påpeker Thomassen.

– Fengslingen av Maria Amelie handler om politikk. Norge skiller seg ut i Europa ved å ha en av de strengeste tilnærmingene til papirløse. Regjeringa gir nå en klar beskjed til andre papirløse om at de ikke viker en tomme. Den kyniske asylpolitikken skal gjennomføres, og de lytter overhodet ikke til motargumenter, mener Thomassen.

– Vi er nå i ferd med å få en varig papirløs underklasse i Norge bestående av mennesker som lever på ubestemt tid tilnærmet uten rettigheter. Fengsling og utkastelse løser ingenting. Det eneste resultatet av denne aksjonen er at andre papirløse vil leve enda mer i skjul, sier Thomassen.

– Vi trenger politiske løsninger på denne situasjonen. Regjeringa må for det første utarbeide bestemmelser som tydeliggjør at barns beste har forrang foran innvandringspolitiske hensyn. Det må også slås fast at barn som har levd i Norge i lengre tid, skal gis oppholdstillatelse sammen med medfølgende familie. Rødt mener også regjeringa må utarbeide en bestemmelse som sikrer at det blir en grense for hvor lenge mennesker i Norge kan være ulovlige, uansett alder.

– Vi støtter forslaget som blant annet Norsk organisasjon for asylsøkere har fremmet, nemlig å innføre såkalte regulariseringsordninger - altså en slags amnestiordning - for papirløse asylsøkere som har fått avslag og har oppholdt seg mange år i Norge.

– Denne saken handler ikke bare om Maria Amelie. Vi ønsker ingen særbehandling. Hun skal ikke forskjellsbehandles fordi hun har tatt utdannelse, eller skrevet en bok. Hun kom hit som mindreårig, og har bodd her siden. Da er det en selvfølge at hun bør få oppholdstillatelse, sier Thomassen.

Rødt-lederen oppfordrer alle til å komme på markeringer mot arrestasjonen av Maria Amelie i ettermiddag:
Oslo: Justisdepartementet kl. 17.00. NB: Ny markering foran statsråd på slottet fredag 14. januar kl. 10.30
Trondheim torg kl. 17.00
Bergen: Torgallmenningen kl. 17.00
Stavanger: Domkirkeplassen kl. 17.00
Tønsberg: Tønsberg Torv kl. 17.00
Kristiansand: Øvre Torg kl. 17.00
Tromsø: Utenfor Kulturhuset kl. 17.00

Les mer om situasjonen for de papirløse og kampen for å styrke deres rettigheter: http://papirlose.no/

For ytterligere kommentar, kontakt Turid Thomassen: 90 51 03 62.

Pressebilder til fri bruk: http://picasaweb.google.com/101629573710058999276/TuridThomassen#

Publisert: , oppdatert:

Google+