Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

Tidsplan

Tidsplan for Rødts landsmøte 31.mars-2.april


Fredag

08:30: Dørene åpner
08:45: Innsjekk
09:00-09:15: Landsmøteforkurs ved Ordstyrerbordet
Marie Sneve Martinussen gir opplæring.
09.30: Sak 1 – Konstituering av møtet
10:00: Leders tale
10:30: Pause
10.45: Sak 2 – Beretning og sak 5a Regnskap
Innledning v Mari Eifring og Finn Olav Rolijordet
Debatt
Votering Beretning og Regnskap
12.00: Lunsj
13.00: Hilsningstale: Jørn Eggum, Fellesforbundet
13:15: Sak 3 – Vedtekter
Innledning v/komiteleder Pernille Hansen (15 minutter)
Debatt (45 minutter)
Votering
14:30: Pause
14.45: Sak 4 – Handlingsplan
Innledning v/ forberedende komitéleder Maren Kurdøl (15 minutter)
Debatt
16:00: Pause m kake/boller
16.30: Hilsningstale: Tugba Hezer, HDP (Tyrkia)
16.45: Sak 9. Valg av ledelse og revisorer
Orientering fra valgkomiteen
17:15: Sak 5. b. – Økonomisk strategi
Innledning ved komiteleder Magnhild Nilsen (15 minutter)
17.30: Pause
17:45: Kulturinnslag – Benjamin Kippersund
Med sine 28 år på baken er Benjamin Kippersund den kjekkeste 90-åringen du noen gang har sett. Han er nemlig visespesialist med spisskompetanse på norsk populærmusikk fra før 1960. I tillegg er han den eneste eleven fra Høgskolen i Telemark som er uteksaminert med ukulele og sang. Opprinnelig fra Tangen i Hedmark, og med en allsidig musikalsk og litterær bakgrunn, treffer han bredt, selv om han sikter smalt, ifølge ham selv.
18.00: Debatt
18.30: Forslagsfrist for forslag til arbeidsprogrammet
18.30: Møteslutt for dagen.

20.00-24:00 Landsmøtemiddag på Melahuset

Lørdag 30. mai

08.30 Dørene åpner
09.00: Sak 6 – Arbeidsprogram
Innledning v/ forberedende komitéleder Markus Hansen
9.30-10.30 Debatt kapitel 0-4 pluss 9
Pause (ca 1030)
10.45-11.45 Debatt kapitel 5 til 13 minus 9
11.45-14.00 Debatt kapitel 14 til 24
12:15: Lunsj
13.00: Hilsningstale: Linn-Elise Øhn Mehlen, Rød Ungdom
13.10: Hilsningstale: Kathrine Kleveland, Nei til EU
13.20: Debatten fortsetter
14.00: Pause
14:15: Kulturinnslag – Lina Hindrum
Skuespiller fra Trondheim, utdannet fra Teaterhøgskolen i Oslo. Har blant annet medvirket i produksjoner som «Evig Søndag» av Linnéa Myrhe på Trøndelag Teater og «Folkehelsa» av Carl-Frode Thiller på Nord-Trøndelag Teater. Også jobbet litt med standup og impro. For tiden tar hun en master på Kunsthøgskolen i Oslo.
14:30: Sak 7 – Stortingsvalget 2017
Innledninger ved Marie Sneve Martinussen og Benedikte Pryneid Hansen
16:15: Votering Sak 4 Handlingsplan og Sak 5.b. Økonomisk strategi
16:45: Pause med kake/boller
17:15: Sak 8 – Uttalelser
Framlegg og debatt
18:30: Votering over om forslag til arbeidsprogrammet som ikke er sendt til komite.
19.00: Møteslutt

Fylkesvisesamlinger

Klassekampen har Klassekampenfest på Ingenstedts

Søndag 31. mai

08.00: Lesetid for komiteenes innstillinger
09.00: Sak 5 – Valg av ledelse og revisor
Innledning v/ komitéleder. Debatt.
09.30 Frist for å kreve særskilt votering over komiteens innstillinger.
09.45: Voteringer
6. Arbeidsprogram
12:15: Lunsj
12:45: Hilsningstale: Gergios Vichas, Solidarity 4 All (Hellas)
13.00: Voteringer fortsetter
7. Stortingsvalget 2017
8. Uttalelser
14.00 Pause
14.15: Kulturelt innslag - Ida Isax Alfstad
14.30: Sak 9 Valg av ledelse og revisor – votering
15.30-16.00: Avslutning av møtet

Google+