Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

Landsmøte dokumenter

 1. Konstituering (oppdatert 30/3)
 2. Beretning
 3. Vedtekter (oppdatert 28/3)
 4. Handlingsplan
 5. A. Regnskap og B. Økonomisk strategi
  A. Regnskap (tilleggshefte 24/3)
  A. Ekstern revisjonsberetning 2015
  A. Ekstern revisjonsberetning 2016
 6. Arbeidsprogram.
  Andre utkastet til program,
  Forslagshefte 1, Forslagshefte 2, Forslagshefte 3
  Innkomne endringsforslag til forslag (lagt ut 28/3)
 7. Stortingsvalget 2017
 8. Uttalelser (oppdatert 28/3)
 9. Valg av ledelse og revisorer (oppdatert 24/3)

Landsmøteguiden finner du her.

Dokumenter under møtet

Her legges dokumenter som blir klart underveis i møtet

Innkomne forslag til Sak 2 - Beretning og sak 5a Regnskap.
Endringsforslag til innkomne forslag til sak 3 - Vedtekter.
Endringsforslag til innkomne forslag til sak 4 - Handlingsplan (ikke komitebehandlet).
Endringsforslag til innkomne forslag til sak 5b - Økonomisk strategi (ikke komitebehandlet).
Forslag til arbeidsprogrammet som er innstilt vedtatt og ikke bedt om ny behandling.
Forslag til arbeidsprogrammet som er innstillt avvist og ikke opprettholdt.
Forslag til arbeidsprogrammet som skal behandles av komiteen.
Endringsforslag til innkomne forslag til sak 7 - Stortingsvalget (ikke komitebehandlet).
Endringsforslag til innkomne forslag til sak 8 - Uttalelser (ikke komitebehandlet).

Til votering lørdag:
Sak 5b - Økonomisk strategi - Komiteens innstilling.
Sak 4 - Handlingsplan - Komiteens innstilling.
Sak 6 - Arbeidsprogram - Forslag som behandles i blokk (samlet)

Til votering søndag:
Sak 6 - Arbeidsprogram - Komiteens innstilling.
Sak 7 - Stortingsvalget 2017 - Komiteens innstilling.
Sak 8 - Uttalelser - Komiteens innstilling.
Sak 9 - Valg - Komiteens innstilling.

Google+