Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

Støtt havnearbeiderne!

Innhold:

Dette er saken

Konfliktene ved landets havner handler først og fremst om arbeidskjøpere som nekter å inngå eller videreføre eksisterende tariffavtaler.

Havnearbeiderne i Norge har i lang tid blitt møtt av aggressive arbeidskjøpere som nekter å inngå tariffavtaler, og som åpent jobber for å fjerne hele arbeidergruppa fra havnene. Målet til arbeidskjøperne er å få en slutt på bryggesjauernes fortrinnsrett til lossing og lasting av skip, slik det er slått fast i ILO-konvensjon 137. Vinner de fram vil dette de registrerte havnearbeiderne forsvinne, og losse- og lastearbeidet vil i stedet bli utført av underbetalte sjøfolk - uten sikkerhetsopplæring.

Med NHO på laget har Risavika Terminal i Stavanger nektet å inngå tariffavtale siden i fjor høst. Det samme har Holship i Drammen gjort. Holship henter støtte fra arbeidskjøperorganisasjonen Bedriftsforbundet. Norsk Transportarbeiderforbund gikk derfor til boikott mot Risavika Terminal 1. desember i fjor, og mot Holship fra 17. april i år.

Havnearbeiderne i Mosjøen og Tromsø har vært i sympatistreik siden 7. desember i fjor. I Tromsø har de sympatistreikende bryggesjauerne blitt møtt av et massivt streikebryteri fra bedriften Nor Lines. Streikebryteriet er møtt med aksjoner og blokader fra havnearbeiderne med stor støtte fra fagbevegelsen i hele Norge. Flere ganger har politiet grepet inn med bøter og arrestasjoner av blokadevakter i Tromsø.

I Oslo havn har havnestyret kjørt et rått løp mot havnearbeiderne i over et år. Uriktige påstander om kort arbeidstid og høye inntekter har vært brukt for å sette bryggesjauerne i dårlig lys. Målet er også her å få bort fortrinnsretten og fjerna yrkesgruppa fra havna. I Oslo er det også storstilte planer om å privatisere havna.

Hvorfor trengs havnearbeiderne?

De er viktige
Uten dem stopper Norge. De sørger for at varene du finner i butikken kommer trygt og sikkert i land. De har 200 timer med sikkerhetsopplæring før de får begynne å jobbe, siden de skal operere konteinere på flere tonn og den minste feil kan sette liv i fare. De kan ikke erstattes uten at det går utover sikkerheten.

De er effektive
Ordningen med laste- og lossekontor gjør at for eksempel Oslo Havn klarer seg med ca 40 ansatte bryggesjauere. Skulle de hatt skiftarbeid og bemanning døgnet rundt ville det kreve minst 60 ansatte på grunn av sikkerheten.

De ansatte i Oslo har tilbudt seg å spise på skift for å øke effektiviteten, men da sier arbeidsgiver nei. Å spise på skift krever at det ansettes et par folk til, sånn at antallet folk per konteiner går opp og sikkerheten ivaretas. Det nekter arbeidsgiverne.

De er fleksible
De stiller opp når skipene trenger det - hele døgnet, hele året. De har kun én fast fridag i året, og jobber både julaften og 17. mai hvis havnene trenger det.

Havnearbeiderene strekker seg langt for å skape gode og effektive havner. Det eneste de forventer tilbake, er en tariffavtale som sikrer et minimum av frihet og forutsigbarhet. Det innebærer at de får eneretten på å utføre arbeidet knyttet til lossing og lasting.

Hvorfor hindrer fortrinnsretten sosial dumping?

Her til lands har fortrinnsretten vært en del av de norske tariffavtalene i snart hundre år. Fortrinnsretten har sammenheng med det lite forutsigbare og svært varierende arbeidskraftbehovet som preger mange havner. Havnearbeidere i Norge møter på jobb når de blir tilkalt, har ingen fast arbeidstid, men må møte på jobb når båter kommer til havna. De står til disposisjon hele døgnet alle årets dager. Som følge av denne usikre arbeidssituasjonen, har havnearbeidere fortrinnsrett til havnearbeidet.

Dette er folk som heller vil få jobben gjort enn å krangle med sjefene. De har ikke noe profesjonelt presseaparat eller noen strategi for å skape bråk. Derimot har ledelsen i Oslo havn aktivt søkt konflikt, som deres hemmelige strateginotat viser. Målet er å få bryggesjauerne bort så arbeidet kan gjøres av underbetalte skipsarbeidere og andre uten sikkerhetsopplæring.

Hva kan jeg gjøre for å støtte havnearbeiderne?

  • Klikk her for å følge Facebook-siden Solidaritet med havnearbeiderne
  • Er du fagorganisert? Lag en støtteuttalelse i klubben på din arbeidsplass.
  • Skriv et leserinnlegg om saken til lokalavisa.
  • Gi pengestøtte! Norsk Havnearbeiderforening har sendt ut en oppfordring om økonomisk støtte til de streikende i havnene i Stavanger, Mosjøen og Tromsø. Det er ikke lett å leve på streikebidrag. Bruk kontonr. 3060.19.62566.

Les mer 

Google+