Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

Landsmøte 2014

Rødt har Landsmøte 8. - 11. mai på Håndverkeren Konferansesenter i Oslo.

Pressekontakt: Iver Aastebøl: iver@roedt.no / 984 141 70.

Innhold:

Landsmøtekalender og frister

Her finner du oversikt over viktige datoer og frister fram mot landsmøtet.

30. mars:

 • Nominasjonskomiteen har siste fysiske møte.

4. april:

 • Prinsipprogrammet: Frist for nye forslag til prinsipprogrammet.
 • Arbeidsprogrammet: Frist for å få forslagene behandlet av arbeidsprogramkomiteen.
 • Frist for rapportering av delegatvalg.

10. april:

 • Frist for endringsforslag til vedtektene.

11. april:

 • Andre innkalling med alle sakspapirer blir sendt ut på e-post til delegatene.

22. april:

 • Frist for å bestille reise til landsmøtet om man ønsker billetten refundert.

7. mai:

 • Frist for endringer til arbeidsprogrammet.

8. mai:

  Landsmøteforberedende landsstyremøte.

9.-11. mai:

  Landsmøte 2014.

Nominasjoner og valg

På landsmøtet velger Rødt et Landsstyre (LS), et Arbeidsutvalg (AU) og revisor. LS er partiets øverste organ mellom landsmøtene. AU, som i enkelte andre organisasjoner kalles sentralstyre, leder partiet mellom LS-møtene. AU-medlemmene sitter også i Landsstyret. En oversikt over hvem som sitter i hvilke organer finner du på: rødt.no/om-rødt/partiledelsen.

Nominasjonskomiteen jobber for at alle fylkesstyrer skal ha en landsstyrerepresentant. Sekundært ønsker komiteen at representanten skal ha god kontakt med fylkesstyret. Dette er viktig å oppnå for å få en god informasjonsflyt innad i partiet. Komiteen ønsker at alle som nominerer tenker gjennom dette.

I nominasjonsskjemaet kan du nominere til de nevnte partileddene. Landsstyrerepresentanene som ikke sitter i Arbeidsutvalget skal være geografisk spredt, og en viktig føring er at representanten skal ha god kontakt med eget fylkeslag. For spørsmål eller andre direkte henvendelser, kontakt leder i nominasjonskomiteen, Sofie Marhaug på e-post: sofiemarhaug@gmail.com eller telefon: 976 09 595.

Klikk her for å gå til nominasjonsskjemaet

Kontaktinformasjon

Rapportering av delegatvalg samt generelle og praktiske spørsmål:

Reidar Strisland - landsmøtesekretær
E-post: reidar@roedt.no
Tlf: 913 67 377

Spørsmål, forslag og innspill til komiteene:

Ronny Kjeldsberg - Leder i prinsipprogramkomiteen
E-post: ronny.kjelsberg@gmail.com
Tlf: 402 47 897

Finn Olav Rolijordet - Leder i arbeidsprogramkomiteen
E-post: finno@roedt.no
Tlf: 905 16 931

Marie Sneve Martinussen - Leder i handlingsplankomiteen
E-post: marie.sneve@gmail.com
Tlf: 416 76 293

Stian Nicolajsen - leder i økonomikomiteen
E-post: stian@roedt.no
Tlf: 977 88 605

Sofie Marhaug - Leder i nominasjonskomiteen
E-post: sofiemarhaug@gmail.com
Tlf: 976 09 595

Praktisk informasjon

Hvem kan møte på Rødts landsmøte?

Det er kun delegatene valgt av lokallag som har stemmerett. Landsstyret har tale- og forslagsrett. Nyoppstarta lokallag har rett på observatører. Disse bevilges vanligvis tale- og forslagsrett. Men det må vedtas av landsmøtet. Det er ikke vanlig at lokallag med delegater får innvilget observatører. Rødts landsmøter er åpne for publikum. Men det vil være få stoler til overs. Nysgjerrige må belage seg på å stå.

Delegatnøkkel

 • 3-13 medlemmer: 1 delegat
 • 14-33 medlemmer: 2 delegater
 • 34-53 medlemmer: 3 delegater
 • 54-73 medlemmer: 4 delegater
 • 74-93 medlemmer: 5 delegater
 • 94-113 medlemmer: 6 delegater
 • 114-133 medlemmer: 7 delegater

Landsmøtet arrangeres på Håndverkeren Konferansesenter i Rosenkrantzgate 7 i Oslo.

Kart til Håndverkeren:

View Larger Map

Prinsipprogramdebatt


På Rødts landsmøte 2014 skal kapittelet "Hvorfor sosialisme?" i partiets prinsipprogram revideres.

Prinsipprogramkomiteen har levert en delt innstilling til nytt sosialismekapittel i prinsipprogrammet. Her finner du de to innstillingene, følgebrev til lagsledere, samt diskusjonsheftet som ble laget i forkant.

Kontakt

Komitéleder Ronny Kjelsberg:
ronny.kjelsberg@gmail.com / 40 24 78 97.


Forslagslevering

Vil du levere forslag til Landsmøtet? Bruk skjemaet under!


Google+