Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

Arkiv 2012

Framtidskonferansen

Les mer

Det nye arbeidslivet

Uttalelse fra Rødts landsmøte 6. mai 2012.

Les mer

Bygg boliger for folk

Uttalelse fra Rødts landsmøte 6. mai 2012.

Les mer

Hovedsaker

Les mer

Landsmøte

Les mer

Arbeidsprogram

Les mer

Landsmøte 2012

Les mer

Handlingsplan 2010 – 2012

Kapittel 1: Innledning

Rødts politiske og ideologiske grunnlag fins i prinsipprogrammet og arbeidsprogrammer. Lokallagene står ovenfor viktige kamper som ikke nødvendigvis en like aktueller for hele landet. Samtidig er det også et overordnet mål å profilere Rødt som et rikspolitisk parti med felles grunnsyn og viktige felles kampsaker – ikke minst i valgkampen. Partiet må ha noen felles politiske kampanjer og aksjonsdager, også for å danne et sterkere politisk felleskap uavhengig av tidligere organisasjonsskiller.

Landsstyret og arbeidsutvalget har ansvar for at planen følges og må derfor arbeide aktivt for at fylkeslagene/lokallagene tar sin del av ansvaret.

Les mer

Industripolitikk som klimatiltak

Les mer

Revidert nasjonalbudsjett 2012

Her samles Rødts innspill til Regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett 2012.

Les mer

Oktoberkonferansen 2012

Les mer

Google+