Rødt

Kart over Norge

Lokallag

Menu

Arkiv 2010

Prinsipprogram 2007-2010

Aldri før har menneskeheten rådd over så store ressurser som i dag. Teknologien og kunnskapsnivået gjør oss i stand til å produsere, samhandle og kommunisere med hele verden. Samtidig sliter vi med sult, krig og rasering av naturen. Makt og ressurser er grunnleggende urettferdig fordelt. Noen få eiere av aksjer og selskaper kontrollerer mesteparten av jordas ressurser. Menn tjener bedre og har større frihet enn kvinner i hele verden. Ei gruppe rike, industrialiserte land dominerer verden politisk, militært og økonomisk, mens andre deler av verden er preget av fattigdom og avmakt.

Les mer

Partiskole for unge medlemmer 2010

Les mer

Brev til forsvarsminister Grete Faremo 27. juli

Les mer

Oktoberkonferansen 2010

Les mer

Globaliseringskonferansen

Les mer

Google+