Rødt

Kart over Norge

Lokallag

1 2 3 4 5 6 7 8

Nyheter

Takk til dere som stod på lista og de som støttet oss !

Gratulerer med et fantastisk valgresultat!

Rødt Bamble vil takke dere som gjorde mulig å få lista i Bamble og alle som støttet oss i den tøffe valgkampen. Vi fikk 279 stemmer, 4,3% , en framgang på 1% siden siste kommunevalg i 2011.

Se detaller her: http://valgresultat.no/telemark/bamble?type=ko&%C3%A5r=2015

Etter valget kunne vi etterhvert påvirke forhandlinger og få et ønskede skift av det politiske ledelsen i Bamble: fra borgerlig til AP, SP,V. Rødt Bamble inngår et tekniske samarbeid med disse partiene.

I en tøff valgkamp klarte vi å beholde vår eneste kommunestyrplass. Vi fikk sterk konkurranse av 2 nye lister: MGD, (107 stemmer, 1,7%) og SV, (132 stemmer, 2%).

Rødt Bamble klarte å markerer seg bra i lokalavisen PD, spesielt i disse saker: ungdomskolestruktur, fri strandsone, støtte til PaintBall-miljøet på Rønholt, flyktningdugnad, behov for 10 nye sykehjemsplasser, Nei til deponi for giftavfall i Brevik, mot hemmelige avtaler som TISA og TTIP, i Nei til EU.

Les mer

Rødt vil sikre allemannsretten

Det er for mange MURER og STENGSLER i verden!  Vi vil ikke ha det slik i vår kommune! LENGE LEVE  ALLEMANNSRETTEN!

Vi gikk en tur MED NABOER PÅ BEFARINGEN.Les mer

Flere nyheter

Bli medlem

Ja til å bygge sosialismen nedenfra!

Rødt Bamble vil forsvare og utvikle lokaldemokratiet.

  • En kommunesammenslåing vil svekke nærdemokratiet og skape lengre avstand til alle tjenester. Respekter innbyggernes ønsker etter en folkeavstemning!

  • Rødt går til valg på å hindre privatisering av offentlige tjenester og for at disse ikke settes ut på anbud.

  • Vi skal kjempe for at EØS-avtalen sies opp. Norge må si nei til TISA-avtalen (Trade in Services Agreement) og TTIP-avtalen (Transatlantic Trade and Investment Parnertship). Disse avtalene gir internasjonale kjempekonserner med profitt som sitt eneste siktemål uhindret adgang til å overta styringen av våre skole-, helse- og velferdstjenester. Natur og miljø lider under profittjag! Regjeringen sitter nå i hemmelige forhandlinger om disse avtalene. Rødt forlanger full åpenhet.

  • Vi vil danne politiske allianser for å finne løsninger som best dekker behovene til innbyggerne i Bamble og som gir den mest grønne miljøprofil.

  • Fagforeninger skal ha tale- og forslagsrett i kommunale råd og utvalg.

  • Vi vil ha lokalutvalg i alle skolekretser og deltakende budsjettrunder med åpne folkemøter.

  • Styrke rollen til Eldrerådet og Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Frivillige organisasjoner må ha åpne kanaler til de politiske organer. 

  • Etablere møteplasser for innvandrere/flyktninger, kommuneadministrasjon og politikere.

  • Nei til krig, ja til skoler og sykehus!
Google+